dnes je 29.1.2022

Najnovšie

Vzor zmluvy o výpožičkeGarancia

24.1.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝPOŽIČKE uzatvorená v zmysle  § 659 a nasl.  Občianskeho zákonníka medzi: Požičiavateľ: Meno a priezvisko: ........................................................... Bydlisko: ................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Nezisková organizácia ako mikrodaňovník?Garancia

24.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... S cieľom zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky sa novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) s účinnosťou od 1. 1. 2021 zaviedol status mikrodaňovníka. Mikrodaňovníkom okrem daňovníka - fyzickej osoby ...

Povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov 2021 pre neziskové organizácieGarancia

21.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „daňové priznanie”) vymedzujú 2 osobitné predpisy: zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok ...

Mikrodaňovník a daňová strataGarancia

12.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Uplatňovanie osobitného spôsobu daňovej straty je poslednou z oblastí, ktoré môže daňovník so statusom mikrodaňovníka podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) aplikovať. Daňové straty vykázané počnúc zdaňovacím obdobím 2020 ...

Mikrodaňovník a pohľadávkyGarancia

7.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Problematika pohľadávok je ďalšou z oblastí, v ktorej má daňovník so statusom mikrodaňovníka zjednodušený postup oproti ostatným daňovníkom a to pri tvorbe opravných položiek a pri odpise pohľadávok na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ...

Mikrodaňovník - nesplnenie podmienok pri odpisovanom majetkuGarancia

5.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Daňovník, ktorý spĺňa podmienky a má status mikrodaňovníka na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) môže pri hmotnom majetku zaradenom do odpisových skupín 0 až 4 (okrem osobného automobilu so vstupnou cenou prevyšujúcou ...

Mikrodaňovník a uplatňovanie daňových odpisovGarancia

4.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nezisková organizácia po splnení podmienok vymedzených v § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) môže nadobudnúť status mikrodaňovníka. Jedným z osobitných opatrení, ktoré bolo zavedené pre mikrodaňovníka je opatrenie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

10.10.2020, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď priamo príslušnej neziskovej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Spôsoby nakladania s majetkom štátu, obcí a vyšších územných celkov z pohľadu účtovníctvaArchív

4.5.2019, Ing. Ladislav Zakhar, Ing. Peter Ivánek, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ladislav Zakhar ; Ing. Peter Ivánek; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA Každá účtovná jednotka na to, aby mohla zabezpečovať, plniť svoje úlohy a dosahovať stanovené ciele, potrebuje disponovať určitým majetkom. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje v  § 2 ods. 4   majetok ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

3.9.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- N.O. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. Škola dostane dotáciu ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Financovanie a hospodárenie neziskových účtovných jednotiekArchív

8.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Neziskové účtovné jednotky Medzi neziskové účtovné jednotky patria organizácie, ktoré neboli založené na účel dosahovania zisku. Ich hlavnou činnosťou je predovšetkým poskytovať rôzne všeobecne prospešné služby - poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poradenskej činnosti, vzdelávania ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

7.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účtoch účtovej triedy  5 - Náklady na činnosť  sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: - prevádzkové náklady, v niektorých zákonoch sa používa pojem aj správne náklady ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 3.2.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Účtovná závierka neziskových organizácií za rok 2021

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 17.2.2022

Čas konania: 10:00 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
január 2022
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.1.2022 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.1.2022 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.1.2022
1 EUR1,13 USD (+0,01)
1 EUR0,83 GBP (-0)
1 EUR4,59 PLN (+0,02)
1 EUR24,53 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA