dnes je 19.8.2022

Najnovšie

Obsah pracovnej zmluvy od 01.10.2022Garancia

19.8.2022, JUDr. Andrej Poruban,PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban,PhD. Doterajšie znenie § 43 ZP č. 311/2001 Z.z. upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy (ods. 1), pravidelné náležitosti pracovnej zmluvy (ods. 2) a ďalšie podmienky (ods. 4). Na tieto ustanovenia nadväzuje povinnosť zamestnávateľa písomne informovať zamestnanca o pracovných ...

Prípustnosť dovolania proti uzneseniu o nariadení neodkladného opatreniaGarancia

15.8.2022, JUDr. Marek Šmid, LL.B., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LL.B. Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení zo dňa 11. októbra 2017 sp. zn. 3Cdo157/2017 (ďalej len „Uznesenie”) vyjadril nasledovný právny názor, že: „ Dovolanie nie je podľa § 420 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu ...

Deklarovanie splnenia podmienok čestným vyhlásením v roku 2022Garancia

15.8.2022, JUDr. Marek Šmid, LL.B., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LL.B. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ Úrad ”) vydal metodické usmernenie č. 9501-5000/2022 vo veci výkladu § 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ ZVO ”). V predmetnej veci bolo sporné, či môže verejný obstarávateľ ...

Účet 662 ÚrokyGarancia

13.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Úroky od bánk alebo z dlhodobých či krátkodobých pôžičiek sa účtujú v súlade s §80 Postupov účtovania v PÚ na účet 662 – Úroky. V prospech tohto účtu sa účtujú napríklad úroky z uložených finančných prostriedkov v banke, úroky z bežných a vkladových účtov, úroky z obchodných ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Forma poskytovania informácií zamestnancovi od 01.10.2022Garancia

12.8.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. sa navrhuje doplniť znenie o §38a: „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona alebo iného pracovnoprávneho predpisu poskytuje v písomnej forme, v listinnej podobe; zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť ...

Účet 378 Iné pohľadávkyGarancia

9.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Účtovný prípad    MD    D    Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh     378    701    Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky, ktoré svojím charakterom nepatria na žiadny účet účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy (spravidla ide o pohľadávky, ktoré sa nevzťahujú ...

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.9.2022Garancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vzhľadom na vyššie uvedené možno teda skonštatovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma v zmysle vyššie uvedeného Opatrenia o sumách stravného sú: 6,40 € pre časové pásmo 5 až ...

Suma cestovných náhrad sa od 1. septembra 2022 opäť zvýšiGarancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V Zbierke zákonov bolo dňa 6.8.2022 publikované Opatrenie Ministerstva práce o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách č. 282/2022, pričom zvýšené sumy sa uplatnia už od 1.9.2022. Sumy základnej náhrady za používanie cestných ...

Účet 345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

7.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Účet 345 sa v účtovníctve používa v súvislosti s účtovaním spotrebných daní, daní za ubytovanie, rôznych poplatkov obciam a ostatných daňových záväzkov, na ktoré nie je možné použiť ostatné účty z účtovnej osnovy. Spotrebné dane patria medzi nepriame dane a na rozdiel od dane ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky od 01.10.2022Garancia

5.8.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. V súvislosti s transpozíciou smernice 2019/1152 z 20.06.2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa okrem iného novelizuje aj Zákonník práce ...

viac článkov
Najčítanejšie

Čo rozumieme pod pojmom nezisková organizácia a na aký účel slúži?Garancia

20.2.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Základným právnym predpisom týkajúcim sa založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby u nás je zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a o ...

Orgány občianskych združeníGarancia

29.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) musí byť súčasťou stanov, ktoré predstavujú základný dokument občianskych združení, aj informácia o orgánoch združenia. V nasledujúcom texte Vám prinášame prehľad základných ...

Príjmy občianskych združeníGarancia

22.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Rozmýšľate nad založením občianskeho združenia? Neviete aké príjmy môže občianske združenie mať? V nasledujúcom texte Vám prinášame informácie o delení príjmov, možných konkrétnych príjmov občianskych združení a povinnosti požiadať o pridelenie DIČ ako aj podávať daňové priznanie. ...

Odmeňovanie zamestnancov neziskovej organizácieGarancia

12.3.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Zákon č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“) pozitívne aj negatívne definuje v ustanovení §1 zamestnancov, ktorí sa považujú ...

Právne formy neziskových organizácií na Slovensku

2.3.2018, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Brindzová PhD. Neziskové inštitúcie (asociácie, nadácie) uznané ako samostatné právne subjekty, sú podľa Sektorovej klasifikácie výrobných jednotiek podľa hlavných právnych foriem vlastníctva klasifikované nasledovným spôsobom. Neziskové inštitúcie (asociácie, nadácie), uznané ako samostatné ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

13.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Elektronická PN

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Minimálna mzda v roku 2023

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 30.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
august 2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.8.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.8.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.8.2022
1 EUR1,02 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,71 PLN (+0,01)
1 EUR24,57 CZK (+0,03)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA