dnes je 25.9.2022

Registrácia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

15.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie technického zhodnotenia v spoločenstve vlastníkov bytovGarancia

18.8.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

15.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Michal Andrejšin, Mgr. Laura fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Uplatnenie záložného práva spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Pavol Haško, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?Garancia

16.5.2022, Ing. Jana Vršková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako správca domu, v ktorom byty alebo nebytové priestory sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôbGarancia

11.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domuGarancia

12.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovArchív

3.1.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovníctvo v bytovom domeArchív

13.4.2021, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Uzatvorenie účtovníctva v neziskovom sektore za rok 2015

7.12.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Daňové povinnosti neziskových účtovných jednotiekGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020Archív

16.2.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovníctva v neziskovom sektore za rok 2017Garancia

6.12.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie technického zhodnotenia nehnuteľností, ktoré spravuje spoločenstvoGarancia

6.10.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Povinnosť vypracovať výročnú správuGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovné jednotky nezaložené za účelom podnikanieGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Charakteristika zúčtovacích vzťahovArchív

8.5.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého majetku vo vlastníctve spoločenstvaGarancia

29.9.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie fondov tvorených podľa osobitného predpisuGarancia

1.2.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Daňová licencia z pohľadu neziskovej organizácieGarancia

14.6.2017, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 315 - Ostatné pohľadávkyGarancia

13.7.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 547 - Osobitné nákladyGarancia

9.11.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o tvorbe a použití vlastných zdrojov (imanie a fondy) v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 412 - Fondy tvorené podľa osobitného predpisuGarancia

4.1.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021Archív

17.2.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tretí sektor v Európe v komparácii s USA

13.7.2015, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdroje financovania z činnosti NUJGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Daňové priznanie neziskových účtovných jednotiek v roku 2016Garancia

4.5.2016, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovná závierkaGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Právne prostredie a legislatívna úprava tretieho sektora

27.7.2015, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká a rôznorodosť neziskových účtovných jednotiekGarancia

28.9.2016, JUDr. Igor Turuk, Zdroj: Verlag Dashöfer