dnes je 25.9.2022

Dlhodobý majetokArchív

13.3.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetkuGarancia

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetkuArchív

27.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o zásadách účtovania dlhodobého majetku v NOArchív

27.8.2021, Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého majetku vo vlastníctve spoločenstvaGarancia

29.9.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Dlhodobý hmotný majetokArchív

3.1.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 413 - Fond reprodukcieGarancia

11.1.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetkuGarancia

16.11.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie bezodplatne nadobudnutého majetkuGarancia

6.6.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie tvorby a použitia fondu reprodukcie vo verejnej vysokej školeGarancia

15.2.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 646 - Prijaté daryGarancia

12.4.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie prijatých a poskytnutých nefinančných darov

2.7.2018, Ing. Štefan Fabián PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie fondu reprodukcie vo verejnej vysokej školeGarancia

1.2.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nepeňažných príjmov v neziskových organizáciáchGarancia

16.9.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie technického zhodnotenia nehnuteľností, ktoré spravuje spoločenstvoGarancia

6.10.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Špecifické účtovné prípady neziskových organizáciíGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetokGarancia

22.2.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 132 - TovarGarancia

22.2.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladovArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 411 - Základné imanieGarancia

20.7.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Dary a vplyv na daňový základ rozpočtových a neziskových organizácií v roku 2022ZáznamGarancia

20.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:09

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie prijatých a poskytnutých finančných darov

9.7.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika nákladovArchív

22.5.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o tvorbe a používaní rezerv a opravných položiek v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovná závierkaGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihyGarancia

16.10.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie prijatých a poskytnutých finančných darovGarancia

11.5.2016, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie prijatých dotácií v neziskovom sektoreGarancia

17.7.2015, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 518 - Ostatné službyGarancia

12.10.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie nákladovArchív

3.1.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihyArchív

25.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihyArchív

1.4.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 311 - OdberateliaGarancia

6.7.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Zaúčtovanie jednorázového poplatku na vecné bremeno v štátnej rozpočtovej organizáciiGarancia

17.12.2014, Bc. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie na účtoch časového rozlíšenia

19.7.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer