dnes je 25.9.2022

Účet 384 - Výnosy budúcich obdobíArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Osobitosti časového rozlíšenia nákladov a výnosovGarancia

14.1.2015, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 698 - Výnosy samospráva z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správyArchív

10.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správyArchív

10.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 013 - SoftvérArchív

7.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Špecifické účtovné prípady neziskových organizáciíGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 023 - Dopravné prostriedkyGarancia

5.4.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie na účtoch časového rozlíšenia

19.7.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 021 - StavbyArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie nepeňažných príjmov v neziskových organizáciáchGarancia

16.9.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správyArchív

13.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie bezodplatne nadobudnutého majetkuGarancia

6.6.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 646 - Prijaté daryGarancia

12.4.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecíGarancia

25.11.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celkuArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstievArchív

12.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie prijatých a poskytnutých nefinančných darov

2.7.2018, Ing. Štefan Fabián PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 021 - StavbyGarancia

11.11.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

zaradenie majetku neziskovej organizácie v roku 2019

15.1.2019, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie prijatých dotácií v neziskovom sektoreGarancia

17.7.2015, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 213 - CeninyArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie o členských príspevkoch v politickej strane - Účet 664Archív

15.10.2018, Ing. Štefan Fabian. PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie verejnej zbierky od 1. januára 2015

19.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie členských príspevkov v politickej strane alebo politickom hnutíGarancia

27.1.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dotácií v subjektoch nezaložených za účelom podnikaniaGarancia

18.5.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie prijatých a poskytnutých finančných darovGarancia

11.5.2016, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtomGarancia

10.8.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie prijatých a poskytnutých finančných darov

9.7.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca projektové účtovníctvo v NOArchív

24.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovná závierkaGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 688 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správyArchív

8.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica pre účtovanie antigénových testov vo verejnej správeGarancia

1.2.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastovArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správyArchív

9.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 687 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správyArchív

7.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 013 - SoftvérGarancia

4.11.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Zaúčtovanie časti dotácie, z ktorej bol obstaraný pozemok neziskovej organizácieGarancia

4.4.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 686 - Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstievArchív

8.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie v prípadoch neziskových organizácií v praxiArchív

21.6.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer