Darček k Vášmu predplatnému
Dlhodobé záväzky neziskových účtovných jednotiek v roku 2019

 

Daňový kalendár
júl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2019 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.7.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby
Kurzy mien 15.7.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,9 EUR (-0)
 1 PLN4,27 EUR (-0)
 1 CZK25,59 EUR (-0,01)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor zmluvy o úvereGarancia

10.7.2019, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O ÚVERE uzatvorená podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení   medzi Veriteľom: Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ............ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie kreditného zostatku na bankovom účte neziskovej organizácie v roku 2019Garancia

8.7.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať, ako sa má správne zaúčtovať - Odmena za zostatok na účte, ktorý nám mesačne banka pripíše na účet. Sme nezisková organizácia, účtujúca v podvojnom účtovníctve. Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účinnosť: 1. 1. 2016 Pohľad autora na ...
viac

Právne predpisy týkajúce sa správy registratúryGarancia

24.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o archívoch a registratúrach Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ...
viac

Daňové príjmy neziskových organizácii podľa zákona o dani z príjmovGarancia

17.6.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) v § 2 písm. h) stanovuje, že za zdaniteľné príjmy sa považujú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené od dane podľa ZDP ani podľa ...
viac

Občianske združenie a schválenie účtovnej závierky v roku 2019Garancia

12.6.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Musí mať občianske združenie schválenú účtovnú závierku? Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtovanie občianskych združení je upravené zákonom o účtovníctve a opatrením č. MF/24975/2010-74 zo dňa 1. decembra 2010 v znení neskorších opatrení, ktorým sa ustanovujú ...
viac

Nárok na príspevok na rekreáciu zamestnancovGarancia

10.6.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 152a ods. 1 ZP (Zákonníka práce) zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu. ...
viac

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedkuGarancia

4.6.2019, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTIEDKU uzatvorená podľa § 630 Obchodného zákonníka v platnom znení   medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................................ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Daň z príjmov neziskovej organizácieGarancia

3.6.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Princípy dane z príjmov, vymedzenie subjektov, ktorých sa daň z príjmov dotýka ako aj spôsob platenia a vyberania dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”). Na účely ZDP sa za ...
viac

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

3.6.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 ObchZ medzi Budúcim predávajúcim: Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)   Sídlo: ........................ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedkuGarancia

3.6.2019, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O PREVÁDZKE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU uzavretá podľa § 638 a nasl. ObchZ .    medzi Prevádzkovateľ dopravného prostriedku: Obchodné meno: ........................................................ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií od 1.1. 2019Garancia

3.12.2018, JUDr. Jana Uhrinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. januára 2019 nadobudne účinnosť nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o registri ”), ktorým sa zriaďuje register mimovládnych neziskových organizácií. ...
viac

Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej cenyGarancia

24.1.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor POTVRDENIE O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY Podpísaný Ing. ....................... .................konateľ spoločnosti .................. ......., spol. s r.o., so sídlom........................ potvrdzuje, že pán ............ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

6.12.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

23.1.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa  § 409 ObchZ medzi zmluvnými stranami Predávajúci: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ........................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

7.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy  5 - Náklady na činnosť  sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: - prevádzkové náklady, v niektorých ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 171/2019 Z.z. novela vyhl. č. 157/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 18.6.2019 v čiastke č. 65)
  • 174/2019 Z.z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 181/2019 Z.z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 182/2019 Z.z. novela op. č. 295/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 184/2019 Z.z. upravuje kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom (vyšlo dňa: 25.6.2019 v čiastke č. 68)
  • 189/2019 Z.z. ustanovuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu (vyšlo dňa: 4.7.2019 v čiastke č. 72)
  • 198/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave (vyšlo dňa: 9.7.2019 v čiastke č. 74)
  • 204/2019 Z.z. ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch (vyšlo dňa: 11.7.2019 v čiastke č. 76)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: