Darček mesiaca
Financovanie a hospodárenie neziskových organizácií v roku 2019

 

Daňový kalendár
február 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.2.2019
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,33 EUR (-0)
 1 CZK25,65 EUR (-0,03)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Tvorba sociálneho fondu neziskových organizáciiGarancia

22.2.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tvorbu sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Tvorbu sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom ...
viac

MV SR: Úvodná pomôcka umožní ľahšie sa zorientovať v novom zákone o registri MNOGarancia

14.2.2019, Zdroj: SITA
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti chce pomôcť mimovládnych organizáciám ľahšie sa zorientovať v povinnostiach, ktoré priniesol nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Spolu so sekciouverejnej ...
viac

Upozorňujeme na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií súvisiace s prípravou nového komplexného registraGarancia

14.2.2019, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií činného ...
viac

Návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správeGarancia

11.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V parlamente sa momentálne, v štádiu po I. čítaní, nachádza vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona”). Jeho predkladateľom je Ministerstvo školstva, ...
viac

Novela zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokraciiGarancia

11.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení ...
viac

MO SR: Rezort podporí aj v tomto roku zaujímavé projekty mimovládnych organizáciíGarancia

6.2.2019, Zdroj: SITA
Ministerstvo obrany SR aj tento rok podporí zaujímavé projekty a prerozdelí mimovládnym organizáciám takmer 100 000 eur. Tie môžu v rámci zverejnenej výzvy predložiť maximálne jeden projekt, na ktorý im môže byť poskytnutá dotácia od 500 do 50 000 eur. ...
viac

Zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

31.1.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Michal Andrejšin, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Michal Andrejšin Ak správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov, vlastník každého bytu a každého nebytového priestoru (NP) v dome je v „dvojjedinom” postavení: jednak ako „zakladateľ” - účastník zriaďovania - ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie a vykazovanie virtuálnych mien u neziskových organizácii účtujúcich v sústave podvojného účtovníctvaGarancia

28.1.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti niektoré neziskové organizácie prijímajú virtuálnu menu ako určitý druh platobného prostriedku za poskytované služby, výrobky alebo tovary. Základné princípy oceňovania prírastku a úbytku virtuálnej meny a jej vykazovania boli ...
viac

Daňové priznanie neziskových organizácii za rok 2018Garancia

28.1.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „daňové priznanie”) vymedzujú 2 osobitné predpisy: - zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
viac

Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobomGarancia

25.1.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobom ..................................... obchodné meno predávajúceho ............................................................. sídlo ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií od 1.1. 2019Garancia

3.12.2018, JUDr. Jana Uhrinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. januára 2019 nadobudne účinnosť nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o registri ”), ktorým sa zriaďuje register mimovládnych neziskových organizácií. ...
viac

Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej cenyGarancia

24.1.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor POTVRDENIE O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY Podpísaný Ing. ....................... .................konateľ spoločnosti .................. ......., spol. s r.o., so sídlom........................ potvrdzuje, že pán ............ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

6.12.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

23.1.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa  § 409 ObchZ medzi zmluvnými stranami Predávajúci: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ........................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

7.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy  5 - Náklady na činnosť  sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: - prevádzkové náklady, v niektorých ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 27/2019 Z.z. novela rozh. č. 349/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 32/2019 Z.z. na rok 2019 ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 34/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 36/2019 Z.z. novela zák. č. 586/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2019 v čiastke č. 17)
  • 37/2019 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 19.2.2019 v čiastke č. 18)
  • 38/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení Trestného zákona s Ústavou Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 20.2.2019 v čiastke č. 19)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: