dnes je 8.12.2022

Daňové priznanie k dani z príjmov občianskeho združeniaArchív

13.3.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť podania daňového priznania občianskym združenímArchív

24.7.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihyArchív

25.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy občianskeho združenia a daň z príjmovArchív

4.8.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihyArchív

1.4.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník - nesplnenie podmienok pri odpisovanom majetkuGarancia

5.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové povinnosti neziskových účtovných jednotiekGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Daň z príjmov neziskovej organizácieArchív

3.6.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník a pohľadávkyGarancia

7.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník a daňová strataGarancia

12.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občianske združenie z pohľadu jednoduchého účtovníctvaArchív

19.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpora elektromobility prostredníctvom zákona o dani z príjmovArchív

31.10.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registračná povinnosť neziskovej organizácie na daň z príjmovArchív

12.11.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň na rok 2022 - nový benefit pre daňovníkovArchív

30.3.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnenie daňových výdavkov osobného automobilu neziskovej organizácieArchív

20.9.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník a uplatňovanie daňových odpisovGarancia

4.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava základu dane z príjmov v dôsledku novácie záväzkuArchív

5.12.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň z príjmov po lehote na podanie daňového priznaniaArchív

8.4.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať

24.8.2020, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Obmedzenie daňových odpisov pri prenájmeArchív

3.6.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darujte 2 % zo zaplatených daní do 2. mája 2022Garancia

13.4.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Daňové odpisy nehmotného majetku neziskových organizáciíArchív

23.7.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sadzba dane z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2020Archív

30.11.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Financovanie a hospodárenie neziskových účtovných jednotiekArchív

8.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahyGarancia

5.12.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovné jednotky nezaložené za účelom podnikanieGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Technické zhodnotenie alebo oprava?Archív

7.10.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdroje financovania neziskových účtovných jednotiek a ich legislatívny rámecGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica upravujúca projektové účtovníctvo v NOArchív

24.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Zisťovanie základu dane u neziskovej organizácieArchív

26.11.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná závierka neziskových organizácií za rok 2021ZáznamGarancia

10.3.2022, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:44:50

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Komparatívna analýza vybraných neziskových účtovných jednotiekGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Zmeny v účtovaní od 1. 1. 2014 - Ukladanie dokumentov do RUZ podľa jednotlivých subjektovArchív

26.2.2014, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Daňové priznanie neziskových organizácii za rok 2018Archív

28.1.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v účtovaní od 1. 1. 2014 - Zvýšenie funkcionality registra účtovných závierokArchív

31.1.2014, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie