dnes je 22.9.2023

Založenie občianskeho združeniaArchív

18.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občianske združenie z pohľadu jednoduchého účtovníctvaArchív

19.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť podania daňového priznania občianskym združenímArchív

24.7.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy občianskeho združenia a daň z príjmovArchív

4.8.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov občianskeho združeniaArchív

13.3.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a sponzorskéArchív

3.4.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihyArchív

1.4.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihyArchív

25.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sadzba dane v neziskových organizáciách a občianskych združeniach v roku 2023Garancia

19.7.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zápisnice z konania valného zhromaždenia (správnej rady) občianskeho združeniaGarancia

16.4.2021, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Príjmy oslobodené od dane z príjmov u neziskových organizáciíArchív

20.8.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charitatívna reklamaArchív

11.3.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cirkevné organizácie a členské príspevky v roku 2023Garancia

26.6.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie výhry neziskovej organizácieArchív

17.12.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie údajov o štatutárnych orgánoch neziskových organizáciíArchív

3.2.2020, Mgr. Mariola Bončová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník - nesplnenie podmienok pri odpisovanom majetkuArchív

5.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tretí sektor môže očakávať rekordnú podporuGarancia

15.8.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať

24.8.2020, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Registračná povinnosť neziskovej organizácie na daň z príjmovArchív

12.11.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník a daňová strataArchív

12.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovné jednotky nezaložené za účelom podnikanieGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Mikrodaňovník a uplatňovanie daňových odpisovArchív

4.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príslušný odborový orgán podľa Zákonníka práce ako zástupca zamestnancov v roku 2022Garancia

31.8.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Podpora elektromobility prostredníctvom zákona o dani z príjmovArchív

31.10.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník a pohľadávkyArchív

7.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sadzba dane z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2020Archív

30.11.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň na rok 2022 - nový benefit pre daňovníkovArchív

30.3.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z príjmov neziskovej organizácieArchív

3.6.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava základu dane z príjmov v dôsledku novácie záväzkuArchív

5.12.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer