dnes je 2.7.2022

Likvidácia neziskovej organizácieGarancia

4.9.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidácia neziskovej organizácieGarancia

11.8.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik neziskovej organizácieGarancia

20.3.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v právnej úprave neziskových organizácií od 15. januára 2018Garancia

15.1.2018, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o neziskových organizáciách s účinnosťou od 1. novembra 2018

16.11.2018, Mgr. Jana Uhrinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Náhrada výdavkov pri pracovných cestách riaditeľa neziskovej organizácieGarancia

26.6.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo rozumieme pod pojmom nezisková organizácia a na aký účel slúži?Garancia

20.2.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kto a ako môže založiť neziskovú organizáciuGarancia

27.2.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie a zánik neziskových organizáciíGarancia

29.3.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové organizácie a správne poplatkyGarancia

2.5.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena obsadenia členov správnej rady v neziskovej organizáciiGarancia

13.5.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Právne formy neziskových organizácií na Slovensku

2.3.2018, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné účtovné a daňové otázky týkajúce sa neziskovej organizácieGarancia

3.12.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Postavenie neziskových organizácii, orgány neziskovej organizácie a ich právomociGarancia

5.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Výsledok hospodárenia v neziskových účtovných jednotkáchArchív

10.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Ako riešiť situáciu, keď štatutár nastupuje na materskú dovolenku?Garancia

17.10.2017, Mgr. Jana Uhrinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná závierka neziskových organizácií za rok 2021ZáznamGarancia

10.3.2022, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:44:50

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Špecifiká a rôznorodosť neziskových účtovných jednotiekGarancia

28.9.2016, JUDr. Igor Turuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o neziskových organizáciách od 1. mája 2018

7.5.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklady zakladateľov neziskovej organizácie, občianskeho združenia, nadácieGarancia

19.6.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne prostredie a legislatívna úprava tretieho sektora

27.7.2015, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová registračná povinnosť pre neziskové organizácie od 1. novembra 2018Garancia

19.3.2018, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti vyplývajúce pre prijímateľov podielu zaplatenej dane (2%)

11.12.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Oddlženie nemocníc s právnou formou nezisková organizáciaArchív

15.4.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov