dnes je 25.9.2022

Účet 574 - Tvorba rezervArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnostiArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 552 - Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnostiArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovná závierkaGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 451 - Rezervy zákonnéArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 674 - Zúčtovanie rezervArchív

10.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Všeobecné zásady pre uznanie nákladov neziskových účtovných jednotiekGarancia

18.12.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a používaní rezerv a opravných položiek v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 511 - Opravy a udržiavanieArchív

16.11.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Zisťovanie základu dane u neziskovej organizácieArchív

26.11.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovníctva v neziskovom sektore za rok 2015

7.12.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Uzatvorenie účtovníctva v neziskovom sektore za rok 2017Garancia

6.12.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica pre výkon základnej finančnej kontrolyArchív

17.8.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie nákladovArchív

3.1.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtová trieda 4 - Vlastné imanie a dlhodobé záväzkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 459 - Ostatné rezervyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnostiArchív

9.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica upravujúca harmonogram účtovnej závierky v NOGarancia

11.2.2022, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtová trieda 1 - ZásobyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovná závierka neziskových organizácií za rok 2021ZáznamGarancia

10.3.2022, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:44:50

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Interné smernice v neziskovom sektoreGarancia

7.7.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtová osnova a účtový rozvrh v NOArchív

27.8.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov v NOArchív

23.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Špecifiká účtovnej závierky neziskovej organizácieGarancia

26.2.2018, JUDr. Igor Turuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NOArchív

22.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NOArchív

19.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie