dnes je 4.7.2022

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a sponzorskéGarancia

15.11.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a sponzorskéArchív

3.4.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interné smernice v neziskovom sektoreGarancia

7.7.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Peňažné fondy neziskových účtovných jednotiekArchív

9.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vklad zriaďovateľa v neinvestičnom fondeGarancia

14.9.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 5 - NákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a daň z príjmovGarancia

24.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtová trieda 6 - VýnosyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Charakteristika nákladovArchív

22.5.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 412 - Fondy tvorené podľa osobitného predpisuGarancia

4.1.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Postup účtovania škodovej udalosti v rozpočtovej organizáciiGarancia

22.1.2015, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Spôsob vedenia účtovníctva a projektovo programová dokumentácia v NOArchív

19.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.6.2021, Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MNA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Osobitosti účtovníctva neziskových organizácií - Spôsob financovaniaGarancia

9.5.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a použití vlastných zdrojov (imanie a fondy) v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškaniaArchív

14.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Financovanie a hospodárenie neziskových účtovných jednotiekArchív

8.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Charakteristika zúčtovacích vzťahovArchív

8.5.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Charakteristika finančných účtovArchív

24.4.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vymedzenie vlastných a cudzích zdrojovArchív

3.1.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o finančnej kontroleArchív

18.8.2021, JUDr. Renáta Považanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie
Najnovšie články
viac článkov