dnes je 4.7.2022

Členstvo v občianskom združeníGarancia

19.2.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovníctvo občianskeho združeniaGarancia

16.4.2015, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Založenie občianskeho združeniaGarancia

14.12.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Orgány občianskych združeníGarancia

29.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy občianskych združeníGarancia

22.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založenie občianskeho združeniaArchív

18.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zánik občianskeho združeniaGarancia

1.2.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia občianskych združeníGarancia

4.12.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založenie občianskeho združeniaGarancia

4.10.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Náležitosti stanov občianskeho združeniaGarancia

30.1.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné dokumenty občianskych združeníGarancia

3.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Členské príspevky občianskeho združeniaGarancia

16.5.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občianske združenie a vedenie účtovníctvaGarancia

11.1.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania v občianskom združení

28.10.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie účtovníctva v občianskom združení

25.8.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Občianske združenie z pohľadu jednoduchého účtovníctvaGarancia

11.10.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združeníGarancia

10.4.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie športových pomôcok v občianskom združení

23.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občianske združenia a 2% v roku 2018Garancia

8.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy občianskeho združenia a daň z príjmovArchív

4.8.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Používanie registračnej pokladnice v občianskom združeníGarancia

24.4.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vystavovanie účtovných dokladov v občianskom združeníGarancia

9.8.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Archivácia účtovných dokladov v občianskych združeniach

23.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie športových pomôcok v občianskom združeníGarancia

31.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občianske združenie z pohľadu jednoduchého účtovníctvaArchív

19.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a sponzorskéArchív

3.4.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhody spojené s hospodárením občianskych združeníGarancia

7.2.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správne poplatky súvisiace s občianskym združením a ich výškaGarancia

25.1.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie darčekových predmetov pre členov občianskeho združeniaGarancia

26.3.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a inventarizáciaGarancia

3.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vyučovanie aikida v občianskom združení a daň z príjmovGarancia

27.7.2016, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet činnosti občianskeho združenia v roku 2018

17.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov občianskeho združeniaArchív

13.3.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Členstvo v občianskom združení, ktoré podlieha aj zákonu o športeGarancia

10.10.2016, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor oznámenia o zmene stanov občianskeho združeniaGarancia

14.2.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Prijatie daru občianskym združením v roku 2018

7.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky a ich vplyv na základ dane v občianskom združeníGarancia

2.11.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a sponzorskéGarancia

15.11.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Pohľad na účtovanie výdavkov na dobrovoľnícku činnosť v občianskom združeníGarancia

17.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklady zakladateľov neziskovej organizácie, občianskeho združenia, nadácieGarancia

19.6.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vystavenie faktúry za službu odberateľovi v občianskom združeníGarancia

22.11.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumenty súvisiace so vznikom občianskeho združenia a ich náležitostiGarancia

20.3.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov v občianskom združení, ktoré je platiteľom DPHGarancia

5.2.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatňovanie pomerného odpočítania DPH v občianskom združeníGarancia

19.4.2017, Ing. Beáta Jarošová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť podania daňového priznania občianskym združenímArchív

24.7.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občianske združenie a schválenie účtovnej závierky v roku 2019

12.6.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov