dnes je 8.12.2022

Založenie občianskeho združeniaArchív

18.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občianske združenie z pohľadu jednoduchého účtovníctvaArchív

19.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy občianskeho združenia a daň z príjmovArchív

4.8.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a sponzorskéArchív

3.4.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť podania daňového priznania občianskym združenímArchív

24.7.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet činnosti občianskeho združenia v roku 2018

17.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prijatie daru občianskym združením v roku 2018

7.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov občianskeho združeniaArchív

13.3.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumenty súvisiace so vznikom občianskeho združenia a ich náležitostiGarancia

20.3.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihyArchív

25.3.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občianske združenie a schválenie účtovnej závierky v roku 2019

12.6.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihyArchív

1.4.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zápisnice z konania valného zhromaždenia (správnej rady) občianskeho združeniaGarancia

16.4.2021, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Charitatívna reklamaArchív

11.3.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy oslobodené od dane z príjmov u neziskových organizáciíArchív

20.8.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie údajov o štatutárnych orgánoch neziskových organizáciíArchív

3.2.2020, Mgr. Mariola Bončová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosť predaja výrobkov NO v roku 2019

5.2.2019, Ing. Petronela Mastihubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenájom priestorov budovy v roku 2018

11.10.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Mikrodaňovník a daňová strataGarancia

12.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpora elektromobility prostredníctvom zákona o dani z príjmovArchív

31.10.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník - nesplnenie podmienok pri odpisovanom majetkuGarancia

5.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie výhry neziskovej organizácieArchív

17.12.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník a pohľadávkyGarancia

7.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registračná povinnosť neziskovej organizácie na daň z príjmovArchív

12.11.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovné jednotky nezaložené za účelom podnikanieGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Darujte 2 % zo zaplatených daní do 2. mája 2022Garancia

13.4.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Preddavky na daň na rok 2022 - nový benefit pre daňovníkovArchív

30.3.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príslušný odborový orgán podľa Zákonníka práce ako zástupca zamestnancov v roku 2022Garancia

31.8.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať

24.8.2020, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Daň z príjmov neziskovej organizácieArchív

3.6.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava základu dane z príjmov v dôsledku novácie záväzkuArchív

5.12.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obmedzenie daňových odpisov pri prenájmeArchív

3.6.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer