dnes je 20.10.2021

Najnovšie

Organizovanie verejných zbierok subjektmi neziskového sektoraGarancia

14.10.2021, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri vykonávaní a následnom účtovaní verejnej zbierky právnická osoba oprávnená vykonávať verejnú zbierku postupuje v súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri účtovaní verejnej zbierky postupuje v súlade s § 67a opatrenia ...

Predmet dane z príjmov neziskových organizáciiGarancia

14.10.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Všeobecne je predmet dane z príjmov u právnickej osoby v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) vymedzený v § 2 písm. b) , podľa ktorého predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem ...

Vzor dohody o odpustení dlhuGarancia

8.10.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Dohoda o odpustení dlhu uzatvorená v zmysle ustanovenia  § 574  Občianskeho zákonníka medzi Veriteľom: Meno a priezvisko: .................................................. Bydlisko: ...................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávkyGarancia

7.10.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá v zmysle ustanovenia  § 524 a nasl.  Občianskeho zákonníka medzi: Postupcom: Meno a priezvisko: ......................................................... Bydlisko: ... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vzor zmluvy o prevzatí dlhuGarancia

7.10.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Zmluva o prevzatí dlhu uzatvorená v zmysle  § 531 ods. 1  Občianskeho zákonníka medzi: Dlžníkom: Meno a priezvisko: ........................................................... Bydlisko: .................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Technické zhodnotenie alebo oprava?Garancia

7.10.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Aplikačná prax sa často stretáva s otázkou, či výdavky vynaložené na obnovu hmotného majetku je možné považovať za technické zhodnotenie tohto majetku alebo za výdavky vynaložené na jeho opravu. S týmto problémom sa stretávajú aj neziskové organizácie, avšak tu je potrebné upozorniť ...

Vzor zmluvy o pôžičkeGarancia

5.10.2021, JUDr. Vladislav Mičatek, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ZMLUVA O PÔŽIČKE uzavretá podľa  § 657 a nasl.  Občianskeho zákonníka medzi Veriteľ: Meno, priezvisko, titul: ........................................... Rodné číslo: ............................................................ Dátum narodenia ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpeníGarancia

4.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝHRADNOM OBCHODNOM ZASTÚPENÍ uzavretá podľa  § 652 a nasl. (Obchodného zákonníka) medzi zmluvnými stranami Zastúpený: Obchodné meno: ......................................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpeníGarancia

1.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ uzavretá podľa  § 652 a nasl. (Obchodného zákonníka) medzi zmluvnými stranami Zastúpený: Obchodné meno: ................................................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektuGarancia

27.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Zmluva o dielo uzavretá podľa  § 536 a nasl.  Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ:   Obchodné meno: .............................................................................. Sídlo: ...................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie
viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

10.10.2020, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď priamo príslušnej neziskovej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Spôsoby nakladania s majetkom štátu, obcí a vyšších územných celkov z pohľadu účtovníctvaArchív

4.5.2019, Ing. Ladislav Zakhar, Ing. Peter Ivánek, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ladislav Zakhar ; Ing. Peter Ivánek; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA Každá účtovná jednotka na to, aby mohla zabezpečovať, plniť svoje úlohy a dosahovať stanovené ciele, potrebuje disponovať určitým majetkom. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje v  § 2 ods. 4   majetok ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

3.9.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- N.O. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. Škola dostane dotáciu ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Financovanie a hospodárenie neziskových účtovných jednotiekArchív

8.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Neziskové účtovné jednotky Medzi neziskové účtovné jednotky patria organizácie, ktoré neboli založené na účel dosahovania zisku. Ich hlavnou činnosťou je predovšetkým poskytovať rôzne všeobecne prospešné služby - poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poradenskej činnosti, vzdelávania ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

7.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účtoch účtovej triedy  5 - Náklady na činnosť  sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: - prevádzkové náklady, v niektorých zákonoch sa používa pojem aj správne náklady ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 28.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
október 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.10.2021 - Daň z pridanej hodnoty
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.10.2021 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 20.10.2021
1 EUR1,17 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,57 PLN (-0)
1 EUR25,51 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA