dnes je 2.7.2022

Najnovšie

Podrobnosti k nariadeniu - 220/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeGarancia

1.7.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vydáva v súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Rezort hospodárstva pripravuje tretie "kilečko" pre podnikateľov

1.7.2022, Zdroj: SITA

... Rezort hospodárstva pripravuje ďalší balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Na tlačovej besede to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Tzv. kilečko 3 podľa neho obsahuje 285 opatrení na zlepšenie podnikania. Ako uviedol, v roku 2020 parlament schválil tzv. kilečko 1 so ...

Podrobnosti k nariadeniu - 213/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanieGarancia

30.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie, bolo vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia podľa §42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Výklad k zákonu č. 211/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách a zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkamiGarancia

28.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákonom č. 211/2022 Z. z. , ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022, sa umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, pričom sa posilňuje ochrana zdravia spotrebiteľa a trhu. Zároveň sa znižuje maximálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Podrobnosti k nariadeniu 212/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadovGarancia

28.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Výklad k zákonu č. 208/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhuGarancia

27.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dôvodom novelizácie zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s ďalšími zákonmi je predovšetkým implementácia požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 o rámci ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Výklad k zákonu č. 207/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničíGarancia

24.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Počnúc dňom 1. júna 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 207/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Podnikateľom vyplatilo MH SR na dotáciách na nájomné vyše 147 mil. eurGarancia

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Celková suma dotácií na nájomné, ktorú vyplatil rezort hospodárstva podnikateľom, ako kompenzáciu za zatvorené prevádzky počas tretej vlny pandémie je takmer 14 264 000 eur. Spolu bolo v tretej vlne vyplatených 12 249 žiadostí, ktoré bolo možné predložiť do konca apríla. Celková suma dotácií na nájomné ...

Výklad k zákonu 201/2022 Z. z. - zákon o výstavbeGarancia

22.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Doterajšia koncepcia ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva obsiahnutá v jednom zákone (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov) sa počnúc 1. aprílom 2024 ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Výklad k zákonu 200/2022 Z. z. - zákon o územnom plánovaníGarancia

20.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Doterajšia koncepcia ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva obsiahnutá v jednom zákone (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov) sa počnúc 1. aprílom 2024 ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie
viac článkov
Najčítanejšie

Čo rozumieme pod pojmom nezisková organizácia a na aký účel slúži?Garancia

20.2.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Základným právnym predpisom týkajúcim sa založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby u nás je zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a o ...

Orgány občianskych združeníGarancia

29.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) musí byť súčasťou stanov, ktoré predstavujú základný dokument občianskych združení, aj informácia o orgánoch združenia. V nasledujúcom texte Vám prinášame prehľad základných ...

Príjmy občianskych združeníGarancia

22.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Rozmýšľate nad založením občianskeho združenia? Neviete aké príjmy môže občianske združenie mať? V nasledujúcom texte Vám prinášame informácie o delení príjmov, možných konkrétnych príjmov občianskych združení a povinnosti požiadať o pridelenie DIČ ako aj podávať daňové priznanie. ...

Odmeňovanie zamestnancov neziskovej organizácieGarancia

12.3.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Zákon č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“) pozitívne aj negatívne definuje v ustanovení §1 zamestnancov, ktorí sa považujú ...

Právne formy neziskových organizácií na Slovensku

2.3.2018, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Brindzová PhD. Neziskové inštitúcie (asociácie, nadácie) uznané ako samostatné právne subjekty, sú podľa Sektorovej klasifikácie výrobných jednotiek podľa hlavných právnych foriem vlastníctva klasifikované nasledovným spôsobom. Neziskové inštitúcie (asociácie, nadácie), uznané ako samostatné ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 19.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Účtovanie neziskových organizácií v roku 2022

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 22.7.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
júl 2022
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 1.7.2022
1 EUR1,04 USD (-0,01)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,69 PLN (+0,01)
1 EUR24,74 CZK (0)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie články
viac článkov