dnes je 16.6.2024

Input:

Výsledok hospodárenia v neziskových účtovných jednotkách

10.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.1.4 Výsledok hospodárenia v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa po zdanení preúčtuje na účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní a následne sa podľa schváleného rozhodnutia samosprávnych orgánov neziskovej účtovnej jednotky zúčtuje. Samosprávne orgány môžu dosiahnutý zdanený zisk použiť na:

- úhradu prípadnej straty za minulé účtovné obdobia,

- tvorbu peňažných fondov,

- tvorbu fondov zo zisku alebo

- zvýšenie základného imania.

Ak z činnosti účtovnej jednotky vznikla strata, na základe rozhodnutia samosprávnych orgánov sa zúčtováva:

- s účtami fondov zo zisku,

- so základným imaním do výšky jeho kladného zostatku,

- s nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov.

Ak bola strata alebo zisk preúčtovaný z účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 -