dnes je 16.6.2024

Input:

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.2 Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Prijaté príspevky

V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď priamo príslušnej neziskovej účtovnej jednotke alebo iným osobám, pre ktoré tieto prostriedky nezisková účtovná jednotka získava. V roku 2021 k predmetnej zmene neprišlo.

Ak podľa svojho hmotno-právneho predpisu môže nezisková účtovná jednotka tvoriť peňažný fond potom tieto finančné prostriedky účtuje priamo na účet fondu bez účtovania na výnosový účet. Ide najmä o nadačné fondy v nadáciách, fond prevádzky údržby a opráv v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, fondy vo verejných vysokých školách.

60 - Tržby