dnes je 16.6.2024

Input:

Príklady účtovania zásob v neziskových účtovných jednotkách

17.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4.1 Príklady účtovania zásob v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Účtová skupina 11 - Materiál

Účtovanie obstarania materiálu

Obstaranie materiálu sa účtuje na tzv. kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu, na ktorom sa účtujú jednotlivé súčasti ceny a náklady súvisiace s obstarávaním materiálu. Keďže tento účet nesmie mať na konci účtovného obdobia žiaden zostatok, prípadný aktívny zostatok účtu 111 - Obstaranie materiálu sa prevedie na účet 119 - Materiál na ceste a pasívny zostatok sa prevedie na účet 326 - Nevyfakturované dodávky.

Tip do praxe:

Dodávky materiálu sa môžu počas účtovného obdobia účtovať aj priamo na účte 112 - Materiál na sklade.Nezisková organizácia Pokojná jeseň n. o., ktorá sa zaoberá starostlivosťou o starých občanov, získala bezodplatne zdravotnícky materiál. V darovacej zmluve bol