dnes je 19.4.2024

Input:

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodou

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.1 Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodou

JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Okresný súd v .........

(uviesť sídlo súdu ) 

Žalobca

Meno, priezvisko, titul:

Pracovné zaradenie:

Pracovisko:

Trvalé bytom:

Štátna príslušnosť:

Telefónne číslo:

Žalovaný

Názov a sídlo zamestnávateľa:

IČO:

Zapísaný v Obchodnom registri:

Zastúpený: ...... (meno, priezvisko, titul a pracovná funkcia zamestnanca oprávneného konať za zamestnávateľa) 

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodou

(Strana 2)

I.

Dňa ............. (uviesť dátum) .... žalobca uzatvoril so žalovaným pracovnú zmluvu na neurčitý čas s dňom nástupu do práce od ............. (uviesť