dnes je 1.3.2024

Input:

Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému majetku

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.8.7 Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému majetku

Ing. Miriam Majorová, PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD.

Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D.

Na účte 089 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P.č.   Opis účtovného prípadu MD   
 1  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  089  
 2  Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka  551  089  
 3  Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení  
   - predaja  541  089  
   - darovania  548  089  
   - manká a škody  549  089  
 4  Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh  089  702  

Najnovšie články
viac článkov