dnes je 19.4.2024

Input:

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 022 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P.č.   Opis účtovného prípadu MD  D  
1  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  022  701  
2  Zaradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene (napr. zaraďovací protokol) do dlhodobého hmotného majetku  022  042  
3  Zvýšenie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy technických zhodnotení, aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí vo vlastnej réžii  
- zúčtovanie faktúry  042  321  
- zvýšenie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí  022  042