dnes je 29.5.2024

Input:

Smernica pre výkon základnej finančnej kontroly

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.4 Smernica pre výkon základnej finančnej kontroly

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Smernica pre výkon základnej finančnej kontroly

Smernica pre výkon základnej finančnej kontroly je spracovaná v zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v Smernici len zákon o finančnej kontrole a audite) pre podmienky subjektu verejnej správy .... (doplniť). Smernica definuje základné pojmy, zásady a obeh účtovných dokladov v rámci vnútorného kontrolného mechanizmu subjektu verejnej správy.

Článok 1Základné pojmy vzťahujúce sa na subjekt verejnej správy

Finančné riadenie je súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných

Najnovšie články
viac článkov