dnes je 1.3.2024

Input:

Smernica o finančnej kontrole

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.3 Smernica o finančnej kontrole

JUDr. Renáta Považanová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov mesta/obceadresa sídla ......, IČO: ......

___________________________________________________________________________

Primátor Mesta XYZ, v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 13a o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

v y d á v aSmernicuo finančnej kontrole obce/mesta

Čl. 1Všeobecné ustanovenia

1. Smernica o finančnej kontrole (ďalej len „Smernica“) upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, realizovanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o FK“).

2. Smernica je súčasťou

Najnovšie články
viac článkov