dnes je 19.4.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 497/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024

4.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.593 Podrobnosti k vyhláške č. 497/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024

JUDr. Renáta Považanová

V zmysle § 28 ods. 12 písm. b), d) a e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom do 31. decembra 2023 zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na