dnes je 19.4.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 532/2023 Z. z. - Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 27. decembra 2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

12.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.621 Podrobnosti k oznámeniu č. 532/2023 Z. z. - Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 27. decembra 2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

JUDr. Renáta Považanová

Zmeny účinné od 1. januára 2024 sa vykonávajú v Prílohe č. 4 časti A:

  • položke 3. Záchranná zdravotná služba,

  • položke 4. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu a

  • položke 6. Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Účelom opatrenia je zabezpečiť primerané krytie zvýšených