dnes je 19.4.2024

Input:

Peňažné fondy neziskových účtovných jednotiek

9.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.1.2 Peňažné fondy neziskových účtovných jednotiek

Ing. Jana Vršková

Účet 412 - Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu je určený pre tie typy neziskových účtovných jednotiek, ktoré môžu vytvárať fondy v súlade so svojimi hmotno-právnymi predpismi. Tieto peňažné fondy sa tvoria z priamych finančných príspevkov od iných právnických osôb alebo fyzických osôb. Sú zvyčajne účelovo určené na zabezpečenie konkrétneho cieľa.

Tvorba peňažných fondov

Pri tvorbe peňažných fondov z finančných príspevkov sa účtuje priamo na účtoch triedy 2 - Bankové účty alebo Pokladnica, podľa toho či ide o získanie príspevkov na bankový účet alebo v hotovosti.

Ak ide o tvorbu fondu zo zdanených príjmov, ktoré boli účtované do výnosov, používa sa na účtovanie tvorby a použitia týchto fondov vytvorený samostatný nákladový účet 556 - Tvorba fondov. Účet 656 - Výnosy z použitia fondu sa pri týchto fondoch