dnes je 19.6.2024

Input:

Komentár k ZP § 97 Práca nadčas

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.6 Komentár k ZP § 97 Práca nadčas

JUDr. et Mgr. Jozef Toman; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 97

Práca nadčas

(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

K ods. 1: [Práca nadčas u zamestnanca s ustanoveným týždenným pracovným časom (vrátane skráteného pracovného času)]


Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Z uvedeného vyplýva:

  1. práca nadčas vyžaduje buď príkaz alebo súhlas,
  2. ide o prácu nad určený týždenný pracovný čas (nad tento čas = nadčas) vyplývajúci z vopred určeného