dnes je 1.3.2024

Input:

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.1.1 Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 223

(1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Podmienka výnimočnosti podľa prvej vety sa nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa § 228a ods. 1 písm. b) ZP.

(2) Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej

Najnovšie články
viac článkov