dnes je 29.5.2024

Input:

Komentár k ZP § 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

26.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.6.2 Komentár k ZP § 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 122b

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

(1) Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v

a) kolektívnej zmluve,

b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával

Najnovšie články
viac článkov