dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k ZP § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

26.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.6.1 Komentár k ZP § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 122a

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

(1)Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(2)U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v

a)kolektívnej zmluve,

b)pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej