dnes je 29.5.2024

Input:

Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdy

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2 Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 119

Minimálna výška mzdy

(1) Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu.

(2) Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze.

(3) V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu.


Komentár k § 119:

K ods. 1:  V nadväznosti na zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej

Najnovšie články
viac článkov