dnes je 16.6.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 4 - Plat zamestnanca

5.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.4 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 4 - Plat zamestnanca

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 4

Plat zamestnanca


(1) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je

a) tarifný plat,

b) osobný plat,

c) príplatok za riadenie,

d) príplatok za zastupovanie,

e) osobný príplatok,

f) platová kompenzácia za sťažený výkon práce,

g) príplatok za prácu v krízovej oblasti,

h) príplatok za zmennosť,

i) príplatok za výkon špecializovanej činnosti,

j) kreditový príplatok,

k) výkonnostný príplatok,

l) príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatok za vedenie služobného motorového vozidla,

m) príplatok za praktickú prípravu,

n) príplatok za prácu v noci,

o)