dnes je 31.1.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 13a

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.13.1.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 13a

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 13a


(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti.

(2) Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 je činnosť

a) triedneho učiteľa a

b) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca.Komentár k §13a:

Predmetné ustanovenie reguluje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi príplatok za výkon špecializovanej činnosti, v prípade, keď okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva u zamestnávateľa aj špecializovanú činnosť.

Najnovšie články
viac článkov