dnes je 16.6.2024

Input:

Finančné účty v neziskových účtovných jednotkách

17.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4 Finančné účty v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Na účtoch účtovej triedy 2 – Finančné účty sa účtuje likvidný majetok, ktorý je bezprostredne obchodovateľný, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok. Je potrebné dodať, že v roku 2021 neprišlo v predmetnej oblasti k zmene. Táto účtová trieda zahŕňa nasledovné účtové skupiny:

21 - Peniaze – účtuje sa tu stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti na základe účtovných dokladov,

22 – Účty v bankách - účtuje sa tu stav a presun peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v banke, pobočke zahraničnej banky alebo v Štátnej pokladnici. Analytické účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených bankových účtov. Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe výpisov z účtov.

23 - Bežné bankové úvery -