dnes je 19.4.2024

Input:

Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa ustanovenia § 228a Zákonníka práce

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.4 Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa ustanovenia § 228a Zákonníka práce

JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI UZATVORENÁ PODĽA USTANOVENIA § 228a ZÁKONNÍKA PRÁCE

Zamestnávateľ:

Názov :

Sídlo:

IČO:

Bankový účet:

Zastúpený:

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko :

Trvalé bydlisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

OP:

Rodné číslo:

uzatvárajú podľa ustanovení § 223 až § 225 a § 228a Zákonníka práce túto

Dohodu o pracovnej činnosti:

  1. Dohodnutá práca: ............................................................................................
  2. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na: .......... (vymedziť určitú dobu) ......
  3. Dohodnutý