dnes je 19.8.2022

Obsah pracovnej zmluvy od 01.10.2022Garancia

19.8.2022, JUDr. Andrej Poruban,PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako emočne zvládnuť túto dobu alias aké zručnosti sú viac ako žiadúce?ZáznamGarancia

16.8.2022, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:43

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023ZáznamGarancia

16.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:14

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Prípustnosť dovolania proti uzneseniu o nariadení neodkladného opatreniaGarancia

15.8.2022, JUDr. Marek Šmid, LL.B., Zdroj: Verlag Dashöfer

Deklarovanie splnenia podmienok čestným vyhlásením v roku 2022Garancia

15.8.2022, JUDr. Marek Šmid, LL.B., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 662 ÚrokyGarancia

13.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Forma poskytovania informácií zamestnancovi od 01.10.2022Garancia

12.8.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 378 Iné pohľadávkyGarancia

9.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.9.2022Garancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Suma cestovných náhrad sa od 1. septembra 2022 opäť zvýšiGarancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

7.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky od 01.10.2022Garancia

5.8.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 341 Daň z príjmovGarancia

5.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 315 Ostatné pohľadávkyGarancia

3.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Samosprávy zlepšujú komunikáciu s podnikateľmiGarancia

1.8.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Z judikatúry: Prípustnosť dovolania voči uzneseniu o náhrade trov konaniaGarancia

27.7.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovostiGarancia

26.7.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Firmy odviedli na daniach viacGarancia

26.7.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Možnosť uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta z hľadiska jeho veku v roku 2022Garancia

19.7.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Judikatúry: Náhrada trov konania pri odmietnutí odvolaniaGarancia

19.7.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Judikatúry: Predaj elektronických cigarietGarancia

18.7.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023ZáznamGarancia

4.7.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:46

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Aktualizácia judikatúra: Vyvlastňovacia náhradaGarancia

13.6.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravovanie zamestnancov v nepeňažnej forme podľa zákona o dani z príjmovGarancia

6.6.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dary a vplyv na daňový základ rozpočtových a neziskových organizácií v roku 2022ZáznamGarancia

20.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:09

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?Garancia

16.5.2022, Ing. Jana Vršková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedkuArchív

27.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Práva vlastníka nehnuteľnostiGarancia

26.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Nadobúdanie vlastníctva kúpouGarancia

26.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedkuArchív

25.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Stratégia financovania projektov EÚ

22.4.2022, Zdroj: Ministerstvo Financií Slovenskej republiky

Vzor zmluvy o sprostredkovaníArchív

13.4.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Psychologické bezpečie v pracovnom prostredíZáznamGarancia

13.4.2022, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:02

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Darujte 2 % zo zaplatených daní do 2. mája 2022Garancia

13.4.2022, Zdroj: Finančná správa SR