dnes je 4.7.2022

Účtovanie v prípadoch neziskových organizácií v praxiArchív

21.6.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxe - účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

18.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.6.2021, Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MNA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Finančné účty v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.5.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Občianske združenie a schválenie účtovnej závierky v roku 2019

12.6.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienka povinnosti účtovnej závierky NO v roku 2019

21.2.2019, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezisková organizácia a preplácanie rekreácií v roku 2019

12.2.2019, JUDr. Juraj Mezei PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosť predaja výrobkov NO v roku 2019

5.2.2019, Ing. Petronela Mastihubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

zaradenie majetku neziskovej organizácie v roku 2019

15.1.2019, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostatok zdrojov na účte v roku 2019

11.1.2019, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenájom priestorov budovy v roku 2018

11.10.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvádzanie odvodov do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2018

11.10.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet činnosti občianskeho združenia v roku 2018

17.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výsledok hospodárenia v neziskových účtovných jednotkáchArchív

10.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Prijatie daru občianskym združením v roku 2018

7.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fondy tvorené zo zisku v neziskových účtovných jednotkáchArchív

11.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Bezodplatný prevod obchodného podielu

11.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie poskytnutého podielu zaplatenej dane

29.1.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie športových pomôcok v občianskom združení

23.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Refakturácia mzdových nákladov a DPH medzi s.r.o. a OZGarancia

6.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako riešiť situáciu, keď štatutár nastupuje na materskú dovolenku?Garancia

17.10.2017, Mgr. Jana Uhrinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidácia neziskovej organizácieGarancia

11.8.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie bezúčelových darov v neziskových organizáciáchGarancia

22.5.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávanie cudzincov v roku 2017Archív

9.5.2017, JUDr. Juraj Mezei. PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Strata cestovného lístka v roku 2017Archív

5.5.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Dohoda o brigádnickej práci študenta cez prázdniny v roku 2017Archív

24.4.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Predĺženie výpovednej doby v roku 2017Archív

7.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Čerpanie sociálneho fondu v roku 2017Archív

5.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Dokumenty pri skončení pracovného pomeru v roku 2017Archív

3.4.2017, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Nárok na platené voľno v roku 2017Archív

3.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Výpovedná doba v roku 2017Archív

25.2.2017, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu v roku 2016Archív

21.1.2017, JUDr. Juraj Mezei PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Členské príspevky neziskovej organizácieGarancia

9.5.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Zaúčtovanie úhrady školenia len na základe pozvánky

11.12.2014, Bc. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vedenie účtovníctva v občianskom združení

25.8.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Nezisková organizácia - ročný obrat

28.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie
Najnovšie články
viac článkov