dnes je 26.10.2020

Input:

Zmeny pri poskytovaní pandemickej OČR

21.9.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Národná rada SR dňa 17.9.2020 schválila novelu zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá upravuje nárok na pandemické ošetrovné. Zmenami chceme zjednotiť podmienky poskytovania pandemickej OČR rodičom škôlkarov a školákov po spustení riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v novom školskom roku. Novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, čo očakávame v najbližších dňoch.
 

Novela zákona o sociálnom poistení reflektuje potrebu jednoznačného ustanovenia podmienok nároku na pandemické ošetrovné v školskom roku 2020/2021, t. j. zjednotenie podmienok pre poskytovanie pandemickej OČR rodičom škôlkarov a školákov a odstránenie prípadných interpretačných nezrovnalostí v súvislosti s nárokom na túto dávku v čase riadne prebiehajúceho vyučovania.

Po novom tak nebudú mať možnosť poberať ošetrovné už ani rodičia škôlkarov, ktorí v čase neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení nechajú deti doma z obavy o ich zdravie.