dnes je 2.4.2023

Input:

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.6 Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová ,Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,


Stiahnuť dokument

Okresný súd v .........

(uviesť sídlo súdu ) 

Žalobca

Meno, priezvisko, titul:

Pracovné zaradenie:

Pracovisko:

Trvalé bytom:

Štátna príslušnosť:

Telefónne číslo:

Žalovaný

Názov a sídlo zamestnávateľa:

IČO:

Zapísaný v Obchodnom registri:

Zastúpený: ...... (meno, priezvisko, titul a pracovná funkcia zamestnanca oprávneného konať za zamestnávateľa) 

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce zo strany zamestnávateľa

(Strana 2)

I.

Žalobca uzavrel so žalovaným zamestnávateľom dňa …...... pracovnú zmluvu, na