dnes je 22.9.2023

Input:

Vzor zmluvy o sprostredkovaní

13.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.1 Vzor zmluvy o sprostredkovaní

JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ

uzavretá podľa § 642 a nasl. ObchZ Obchodného zákonníka 
medzi

Záujemca:

Obchodné meno: .......................................................................................... 
Sídlo: ............................................................................................................ 
Zastúpený: .................................................................................................... 
Bankové spojenie: peňažný ústav: ...................... číslo účtu IBAN SK....................................
IČO: .............................................................................................................. 
DIČ: