dnes je 31.1.2023

Input:

Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny

16.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.3 Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


POTVRDENIE O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY

Podpísaný Ing. ....................... ................. , konateľ spoločnosti ......................... , spol. s r. o., so sídlom........................ potvrdzuje, že p. ................. ................. (meno, priezvisko) podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri, dnešného dňa zaplatil sumu ................. € (slovom ......................... eur) v hotovosti do pokladne spoločnosti. Suma je................... € bez DPH, DPH je................. € . Suma s DPH je spolu ........................ € . Alternatíva – Podpísaný Ing. ...... konateľ spoločnosti týmto potvrdzuje, že dňa .........bola mu pripísaná suma .... eur, ktorá predstavuje dohodnutú kúpnu cenu na bankový účet spoločnosti.

Týmto potvrdením predávajúci, v mene ktorého konal konateľ

Najnovšie články
viac článkov