dnes je 29.5.2024

Input:

Vyžiadanie originálov dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálov

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.2.2 Vyžiadanie originálov dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálov

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Príloha č. 2

Vyžiadanie originálov dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálov

..................................................

(názov a sídlo kontrolného orgánu)

Číslo: ................................

.................................................................................
(meno, priezvisko, titul, funkcia zamestnanca, názov a sídlo povinnej osoby)

Vyžiadanie originálov dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálov

V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”)

Najnovšie články
viac článkov