dnes je 16.6.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 84/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

6.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.701 Výklad k zákonu č. 84/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

JUDr. Renáta Považanová

Od prvého mája je účinná novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tento predpis bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený pod číslom 84/2024 Z. z.

Touto novelou sa zvyšuje maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu na 1 500 eur.

Zároveň sa zavádzajú osobitné podmienky pre poskytnutie predmetnej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia. V tomto prípade sa navrhuje vždy pri vyhlásení núdzového stavu alebo mimoriadnej