dnes je 26.10.2020

Input:

Vo štvrtom kvartáli tohto roka plánuje viac zamestnávateľov prepúšťať, ako naberať nových zamestnancov

18.9.2020, Zdroj: SITA

Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na štvrtý štvrťrok tohto roka sú pesimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 558 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v októbri až decembri tohto roka očakáva desať percent opýtaných zamestnávateľov a jedenásť percent oslovených firiem ich pokles. V porovnaní s tretím štvrťrokom tohto roka sa tzv. čistý index trhu práce na Slovensku zlepšil o 11 percentuálnych bodov. Ide o rozdiel medzi percentom zamestnávateľov, ktorí chcú naberať novú pracovnú silu a percentom zamestnávateľov, ktorí plánujú prepúšťať. Medziročne čistý index trhu práce klesol o 4 percentuálne body. Žiadne zmeny v počte pracovných síl vo štvrtom štvrťroku tohto roka nepredpokladá 73 percent zamestnávateľov, šesť percent zamestnávateľov sa k náborovým plánom nevedelo vyjadriť.


Zamestnávatelia v štyroch zo siedmich odvetví očakávajú vo štvrtom štvrťroku tohto roka zlepšenie náborového prostredia. Najpozitívnejšie výhľady hlási odvetvie financií, poistenia, nehnuteľností a ďalších služieb podnikom, kde percento firiem s plánovaným zvýšením počtu zamestnancov o 13 percentuálnych bodov prevýšilo percento spoločností, ktoré plánujú prepúšťať. Optimistické vyhliadky sú aj v odvetví ostatných služieb. V tomto sektore je rozdiel medzi percentom firiem s plánovaným nárastom počtu zamestnancov a percentom firiem, ktoré sa chystajú znižovať stav zamestnancov, šesť percentuálnych bodov v prospech firiem s očakávaným naberaním nových zamestnancov. Pesimistické očakávania majú odvetvia spracovateľského priemyslu a ostatnej výroby.


Najoptimistickejšie náborové plány na štvrtý štvrťrok tohto roka majú veľké spoločnosti s 250 a viac zamestnancami. Nárast počtu zamestnancov predpokladá 21 percent veľkých firiem, kým znižovanie stavu pracovnej sily avizuje 13 percent veľkých spoločností. Negatívne naladení sú však zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 50 do 249,