dnes je 26.10.2020

Input:

Väčšine mladých Slovákov sa darí splácať záväzky včas

18.9.2020, Zdroj: SITA

Väčšina zadlžených mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov spláca svoje záväzky bez problémov a včas. V prieskume spoločnosti Kruk, ktorý pre ňu uskutočnila agentúra Stem/Mark, sa tak vyjadrilo 86 % respondentov. Ďalších 14 % uvádza, že záväzky síce splácajú včas, ale s väčšími či menšími problémami. S veľkým meškaním a po častých upomienkach veriteľa splácajú svoje dlhy 4 % mladých dlžníkov. Len pár percent mladých Slovákov sú na tom so splácaním dlhov tak zle, že im hrozí exekúcia, alebo dokonca už sú v exekúcii či insolvencii.

Do problémov so splácaním záväzkov sa dostávajú predovšetkým dlžníci vo veku 23 až 26 rokov, ďalej ľudia s nižším vzdelaním, prípadne ešte študujúci, a dlžníci s nižšími príjmami. V prípade k neschopnosti splácať dlhy je 48 % mladých Slovákov pripravených kontaktovať veriteľa a dohodnúť sa na splácaní formou splátkového kalendára. Najviac sú takémuto