dnes je 19.4.2024

Input:

Účet 688 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.9.8 Účet 688 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na tomto účte účtujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej správy, vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku.

Výsledkový účet – nemá začiatočný zostatok – prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. – mínusom na strane D


688    MD D 
   Zúčtovanie výnosov z kapitálových transferov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, prijatých od ostatných subjektov mimo verejnej správy v: