dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 674 - Zúčtovanie rezerv

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.8.2 Účet 674 - Zúčtovanie rezerv

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Výsledkový účet – nemá začiatočný zostatok – prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. - mínusom na strane D.

Na tomto účte sa účtuje zúčtovanie rezerv charakteru mimoriadnych výnosov, ktorých tvorba bola zaúčtovaná na ťarchu účtu 574. Zúčtovanie sa vykoná na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtov účtovej skupiny 45 – Rezervy.


P. č.  Opis účtovného prípadu  MD   
1.    Zúčtovanie rezervy na náklady charakteru mimoriadnych nákladov krátkodobého charakteru    323  674  
2.    Tvorba rezervy na náklady charakteru mimoriadnych nákladov, podľa rozhodnutia účtovnej jednotky, dlhodobého charakteru    45x  674  
3.    Tvorba krátkodobej rezervy    323  674  
4.    Zúčtovanie konečného zostatku pri uzatváraní účtovných kníh    674  710