dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 604 - Tržby za tovar

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.3 Účet 604 - Tržby za tovar

Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na tomto účte účtuje účtovná jednotka tržby za predaný tovar. Súčasne s tržbou za predaný tovar je potrebné zúčtovať i úbytok tovaru zo skladu.

Výsledkový účet – nemá začiatočný – prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. – mínusom na strane D.


604  Opis účtovného prípadu MD D 
   Zúčtovanie pohľadávky za predaný tovar  311  604  
   Prijaté tržby za tovar v hotovosti  211  604  
   Prijaté tržby v šekoch, poukážkach alebo platené platobnou kartou  211  604  
   Predaj tovaru prostredníctvom registračnej pokladnice  211  604  
   Vrátenie peňazí, šekov, poukážok za reklamovaný tovar  604  211  
   Storno pôvodne vystavenej faktúry v prípade, že dodávka tovaru nebola zrealizovaná  604  311  
   Reklamácia uplatnená odberateľom ešte pred zaplatením faktúry  604  311