dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.2 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký

Na tomto účte sa účtuje najmä zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie na starobné a invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné, ktoré je príjmom rezervného fondu solidarity Sociálnej poisťovne alebo rezervného fondu zdravotnej poisťovne hradené zamestnávateľom v zákonom stanovenej výške.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.


Na účte 524 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

Por. číslo Text účtovného prípadu MD D 
1.  Zúčtovanie nákladov účtovnej jednotky na zdravotné a sociálne poistenie hradené zamestnávateľom  524  336  
2.  Vyúčtované zdravotné a sociálne poistenie prislúchajúce k refundácii miezd  524  379