dnes je 1.12.2023

Input:

Účet 502 - Spotreba energie

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.2 Účet 502 - Spotreba energie

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte sa účtujú náklady, napríklad na vodu, paru, plyn a elektrickú energiu.

Výsledkový účet – nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Na účte 502 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


502  MD D 
   Faktúra za externé dodávky rôznych druhov energie (elektrickej, plynu, pary, vody) 502  321  
502  MD D 
   Faktúra za vopred dohodnuté platby - zálohové faktúry, na dodávku energie 502  321  
502  MD D 
   Nevyfakturované dodávky energii od dodávateľov:   
 - ak je známa presná hodnota spotreby  502  326  
 - ak nie je známa presná hodnoty (kvalifikovaný prepočet)  502  323  
502  MD D