dnes je 21.9.2023

Input:

Účet 345 - Ostatné dane a poplatky

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4.4 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účet 345 sa v účtovníctve používa v súvislosti s účtovaním spotrebných daní, daní za ubytovanie, rôznych poplatkov obciam a ostatných daňových záväzkov, na ktoré nie je možné použiť ostatné účty z účtovnej osnovy. Spotrebné dane patria medzi nepriame dane a na rozdiel od dane z pridanej hodnoty sú to jednorazové dane, tzn. odvádzajú sa len raz, typické je pre ne aj použitie pevnej sadzby. V súčasnosti daňový systém SR vyberá spotrebné dane pri týchto tovaroch:

  1. alkoholické nápoje,
  2. elektrina, plyn a zemný plyn,
  3. minerálny olej,
  4. tabakové výrobky.

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybraný druh tovaru.

Spotrebné dane sú jednostupňovou daňou. Vyberajú sa na jednom stupni, a to v zásade pri vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už