dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 091 - Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.9.1 Účet 091 - Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Účet 091 je pasívny účet - začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 091 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P. č.  Opis účtovného prípadu  MD   
1.  Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh  701  091  
2.  Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  558/553  091  
3.  Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej závierkovej účtovnej operácie  +/- 588  +/- 091  
4.  Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej závierkovej účtovnej operácie (prevádzkový majetok)  553  093