dnes je 1.6.2023

Input:

Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.3 Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Ing. Miriam Majorová ; PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD.

Obstarané cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami. Súčasťou obstarávacej ceny cenného papiera a podielu  náklady súvisiace s obstaraním, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú predovšetkým úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

Na účte 043 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P.č.   Opis účtovného prípadu MD D 
 1  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  043  701  
 2  Obstaranie dlhodobého finančného majetku charakteru CP a podielov kúpou v individuálnom obchode  043  379  

Najnovšie články
viac článkov